WELKOM

Wij voeren onderzoek voor u uit. Hierbij begeleiden wij u vóór, tijdens en na een onderzoek.
En Dux is meer!

Soorten onderzoek

  • Bewonersonderzoeken (buurtpeiling, waar staat je gemeente, panel onderzoek)

  • Effectonderzoek (decentralisaties, doorlooptijden, kosten)

  • Tevredenheidsonderzoeken (klanten, patienten, bewoners)

  • Bestedingsonderzoeken (klanten)

  • Verkeerstellingen (kruispunten, voetgangers, druktemeting)

  • Bezettingsgraadonderzoek (parkeren, betalingsbereidheid)

Wij staan voor

  • Helder en bruikbaar advies in de aanloop naar een onderzoek;

  • De uitvoering van onderzoek;

  • De ontsluiting van informatie uit onderzoek.

Meer informatie over onze werkwijze en visie vindt u hier.