ENQUÊTES

Enquêtes worden vooral ingezet om de mening van mensen te achterhalen.

Enquêtesoorten

Bij enquêtes worden de volgende varianten onderscheiden:

  • Online enquête; deze enquête wordt online ingevuld. Deelnemers aan de enquête kunnen worden benaderd via de mail of tijdens het bezoek van uw website. Voordeel van deze vorm van enquêteren zijn de lage kosten voor het benaderen van de deelnemers en de snelle beschikbaarheid van de uitkomsten na afloop. Nadeel is dat niet iedere deelnemer een online vragenlijst kan invullen.

  • Papieren enquête; deze enquête wordt door de deelnemer op papier ingevuld. Als de vragenlijst wordt thuisgestuurd, kan de deelnemer de ingevulde vragenlijst met een antwoordenvelop gratis terugsturen. Nadeel van deze vorm zijn de kosten voor het drukken en verzenden van de vragenlijsten en de kosten voor het digitaliseren van de papieren vragenlijsten. Voordeel is dat de deelnemer ook zonder een computer kan deelnemen aan het onderzoek.

  • Telefonische enquête; deze vorm van enquêteren maakt gebruik van getrainde telefonisch enquêteurs. Nadeel van deze vorm zijn de hogere kosten per enquête en het verkrijgen van een telefoonnummer van de mogelijke deelnemers. Voordeel zijn de hogere respons en de mogelijkheid om ook deelnemers met (functioneel) analfabetisme in het onderzoek te krijgen.

  • Face-to-face enquête; deze vorm van maakt gebruik van enquêteurs die de mogelijke deelnemers aanspreken. Dit kan op straat maar ook huis-aan-huis plaatsvinden. Uiteraard zijn de kosten van deze vorm van enquêteren relatief hoog; ook zijn niet alle onderwerpen geschikt om face-to-face te enquêteren. Voordelen zijn de hoge respons en de mogelijkheid om moeilijk te benaderen deelnemers in het onderzoek te krijgen.