ONDERZOEK

Dux denkt mee, adviseert, coördineert, voert uit, rapporteert, interpreteert en presenteert.

De aanloop

 • Advies over (mogelijke) inzet van onderzoek;

 • Begeleiding bij het formuleren van het doel van een onderzoek;

 • Kwalitatief of kwantitatief onderzoek;

 • Ontwikkelen vragenlijst;

 • Aansluiten bij benchmarks (waarstaatjegemeente.nl);

 • Opstellen van een onderzoeksopzet.

Veldwerk

 • Uitvoeren enquêtes (online/papieren/telefonische/face-to-face enquête)

 • Panel

 • Deskresearch

 • Focusgroep (organisatie, begeleiding, brainstorm)

 • Verkeerstellingen

 • Parkeeronderzoek (bezettingsgraadonderzoeken en betalingsbereidheidonderzoek)

Analyse en rapportage

 • Het opstellen van heldere rapportages waarin doel, onderzoeksopzet, resultaten en conclusies worden samengevoegd.

 • Het opstellen van factsheets waarin de hoofdbevindingen compact worden gepresenteerd.

Nazorg

 • Het geven van presentaties met de hoofdbevindingen.

 • Het aanleveren van de uitkomsten in databasevorm, waardoor informatie snel en overzichtelijk opgezocht kan worden.

Wilt u het onderzoek in de toekomst herhalen, of wilt u het onderzoek uitbreiden? Dux staat voor u klaar.