WERKWIJZE

Wij adviseren u graag in een vroege fase over de mogelijke onderzoeks- en evaluatiemethoden.

Wij zorgen ervoor dat u over de juiste informatie beschikt zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. Hierbij wijzen wij de weg en informeren u over de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van onderzoek.

Wij helpen u bij het gebruiken van de uitkomsten van onderzoek. Dat betekent dat wij de informatie op zo'n manier overdragen dat deze naadloos aansluit op besluitvorming.

Goede voorbereiding

De aanloop naar een onderzoek heeft grote invloed op de bruikbaarheid ervan. Daarom steken wij veel tijd in de voorbereiding, zoals het vaststellen van het onderzoeksdoel en het opstellen van de onderzoeksvraag, zodat u informatie krijgt waarmee u vooruit kunt.

'Welke informatie heb je nodig om een afweging te kunnen maken?'

Wij adviseren u graag in een vroege fase over de mogelijke onderzoeks- en evaluatiemethoden. De ervaring leert dat u nooit te vroeg bent met het betrekken van Dux bij uw onderzoeksvraag.

Goede nazorg

Een afgerond onderzoek met een mooi eindrapport is voor Dux niet het einde van de opdracht. Dux helpt u graag met het delen van de informatie met alle betrokkenen.

'Hoe verkrijg je de informatie die je wilt gebruiken?'

Pas als de informatie makkelijk toegankelijk is voor iedereen die er belang bij heeft, biedt het onderzoek een grote meerwaarde.

Visie

Voor de visie van ons op onderzoek, kunt u hier terecht.